Místnost s fleky 2

Room with stains 2, wall, paining, Prague, 2010.

Obr.: Místnost s fleky 2