Místnost s hranoly

Malba na zdi, akryl, Ralsko, 2002. 450 x 600 cm

Intervence do opuštěné kontrolní věže bývalého vojenského prostoru Ralsko v severních Čechách, který byl po invazi Varšavských vojsk obsazen sovětskou armádou. Budova stojí u silnice a je volně přístupná kolemjdoucím.

Wallpaining, acrylic paint, Ralsko, 2002. 450 x 600 cm

Intervention to the abandoned control tower of the former military training area Ralsko in northern Bohemia, which was after the invasion by Warsaw Pact troops occupied by the Soviet army. View of stereometric prisms on the floor, ceiling and walls creates an idea in any point isotropic space expansion. The building is open to passers-by.